Nieuws omtrent het Corona virus

Nieuws omtrent het Corona virus

Om besmettingen met het Corona virus zo veel mogelijk te remmen hebben wij eerder op advies van het KNMT besloten om al onze afspraken tot 6 april  te annuleren en over te gaan op uitsluitend behandelen van spoed bij niet-Corona patiënten.

Naar aanleiding van de persconferentie van 31-03-2020 zal deze periode worden verlengd tot op zijn minst 28 april 2020.

De afspraken die in de periode tot 28 april staan gepland zullen daardoor komen te vervallen.

Wanneer er meer duidelijkheid is over wanneer wij onze werkzaamheden weer kunnen hervatten zullen wij beginnen met het plannen van nieuwe afspraken.

Wij zullen vanuit de praktijk telefonisch contact met u opnemen. Mochten uw contactgegevens recent zijn gewijzigd zouden wij u willen vragen om ons een email te sturen.

Dit kunt u zenden naar info@poetz.nl. Vergeet u niet de naam van uw kind en/of geboortedatum hierbij te vermelden?

Bent u met uw kind al voor een intake in onze praktijk geweest?

Wij zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar in geval van spoed. Voor algemene vragen verzoeken wij u een mail te sturen naar info@poetz.nl

Bent u doorverwezen, maar bent u nog niet voor intake geweest?

De verwijzende tandarts is in dit geval verantwoordelijk voor spoedklachten.

Wij hopen u via deze weg voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.